Gegevensbeschermingsbeleid

HepcoMotion Beleid voor externe gegevensbescherming

Het behoud van uw privacy en vertrouwen is erg belangrijk. Wij streven ernaar om vooral duidelijk te zijn over hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken als en wanneer we deze verzamelen, en over de manieren waarop we kunnen samenwerken om uw privacy te beschermen.

– In deze privacyverklaring, in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, wordt het volgende uitgelegd:–  Identiteit en contactgegevens van de gegevensbeheerder

– Gerechtvaardigde belangen van de gegevensbeheerder of derde partij (indien van toepassing)

– Doel van de verwerking en de rechtmatige grondslag voor de verwerking

– Categorieën van te verwerken persoonsgegevens

– Of details van persoonsgegevens afkomstig zijn van directe of indirecte bronnen

– Ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens

– Details van gegevensoverdrachten naar een derde land en waarborgen

– Duur van de verwerking van persoonsgegevens en eventuele criteria die worden gebruikt om de duur van de verwerking van de gegevens vast te stellen

– Rechten van betrokkenen (uw rechten)

– Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder

– Details van enig deel van een wettelijke of contractuele vereiste en mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens

– Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering en informatie over hoe beslissingen worden genomen

 

Welke producten en diensten vallen onder deze kennisgeving?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de informatie die we van u kunnen verkrijgen door uw gebruik van onze website(s), beurzen, vertegenwoordigers, distributeur(s) en door interacties met onze verkoop- en klantenserviceteams die gezamenlijk de “Diensten” worden genoemd.  Als u vragen heeft of meer informatie wenst over deze Diensten, neem dan contact met ons op via het e-mailadres in het onderstaande gedeelte.

 

Gegevensbeheerder

Voor wetgevingsdoeleinden de gegevensbeheerder is:-

(“Ik”, “wij”, “ons”, “onze”)

Hepco Slide Systems Limited, handelend onder de naam HepcoMotion, is inclusief:

Hepco Holdings Limited (HepcoMotion) – de wereldwijde Hepco Group omvat:

Hepco Slide Systems Limited, HepcoAutomation Limited, Braintree Precision Components Limited, HepcoMotion Duitsland, HepcoMotion Frankrijk, HepcoMotion Spanje, HepcoMotion Benelux, Hepco Motion India en HepcoMotion China worden beheerd door ons hoofdkantoor in Lower Moor Business Park, Tiverton Way, Tiverton Devon, EX16 6TG.

Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor de beslissing over hoe wij persoonlijke gegevens over u bewaren en gebruiken.

U kunt contact opnemen met [email protected]

 

Doel en gerechtvaardigd belang | Hoe gebruiken we de informatie die we verzamelen?

– We kunnen de informatie die we verzamelen voor verschillende doeleinden gebruiken, waaronder:

– Onze diensten voor u laten werken

– Leveren, exploiteren, onderhouden, verbeteren, personaliseren en promoten van onze diensten

– Ontwikkelen van nieuwe producten, services, functies en functionaliteit

– Transacties verwerken en voltooien en u gerelateerde informatie sturen, inclusief orderbevestigingen en facturen;

– Met u communiceren, inclusief reageren op uw opmerkingen, vragen en verzoeken; klantenservice en ondersteuning bieden;

– U voorzien van informatie over diensten, het verzenden van technische mededelingen, updates, beveiligingswaarschuwingen, administratieve berichten of reclame- of marketingberichten

– Het verstrekken van ander nieuws of informatie over ons

– Bewaken en analyseren van trends, verbruik en activiteiten in verband met onze diensten

– Onderzoeken en voorkomen van frauduleuze transacties, ongeoorloofde toegang tot onze diensten en andere illegale activiteiten

 

Wettelijke verwerkingsgrondslag

Hoe krijgen we uw toestemming voor het verzamelen en opslaan van uw informatie?

We verwerken alleen persoonsgegevens op basis van het feit dat dergelijke verwerking noodzakelijk is om een contract voor onze dienst(en) aan te gaan of uit te voeren en/of;

– Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de gegevensbeheerder rust en/of;

– Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op basis van een legitiem belang dat niet terzijde wordt geschoven door de rechten of vrijheden van de betrokkenen of;

– Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op basis van toestemming van de betrokkene voor een dergelijke verwerking

 

Categorieën van persoonsgegevens en bronnen

Welke informatie verzamelen we van u en hoe wordt deze gebruikt?

Direct:

U kunt onze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder persoonlijke informatie over uzelf vrij te geven. Om u een volledige service te kunnen bieden, zullen we echter meestal wat persoonlijke informatie moeten verzamelen. We verzamelen bijvoorbeeld informatie over u wanneer u informatie aanvraagt of CAD-modellen download. Het type informatie dat we verzamelen kan zijn: het e-mailadres, het land van verblijf, uw naam, bedrijfsnaam, postadres en telefoonnummer.

 

Doel  van de verwerking Categorieën van individuen Categorieën van persoonsgegevens
Bestellingen verwerken Potentiële klanten Contact Details

Financiële Details

Marketing Klanten

Potentiële klanten

Contact details

 

Werkgelegenheid Arbeidskandidaten Contact details

Aanmeldingsinformatie

We verwerken geen gevoelige/bijzondere categorieën van persoonsgegevens van klanten, noch faciliteren we de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen die minderjarig zijn (kinderen).

 

Indirect:

Van cookies:

We verzamelen “cookie”-informatie die we kunnen opslaan op uw computer of mobiele apparaat. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw harde schijf of in het apparaatgeheugen worden opgeslagen.

We gebruiken cookies om onze diensten en uw ervaring te verbeteren en aan te passen; om u toegang te geven tot en gebruik te laten maken van onze diensten zonder uw gebruikersnaam of wachtwoord opnieuw in te voeren; om bezoeken te loggen en om te begrijpen welke gebieden en functies van de diensten het populairst zijn; en om relevante advertenties aan te bieden tijdens het gebruik van andere sites. We kunnen de informatie die we opslaan in cookies ook associëren met persoonlijke informatie die u verstrekt tijdens het gebruik van onze diensten. U kunt uw browser instrueren, door de opties te wijzigen, om geen cookies meer te accepteren of om u te vragen voordat u een cookie accepteert van websites die u bezoekt. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk niet alle aspecten van onze diensten gebruiken.

 

Logbestand:

We kunnen bepaalde informatie vastleggen en opslaan in logbestanden wanneer u communiceert met onze diensten. Deze informatie kan internetprotocol (IP) of andere apparaatadressen of ID-nummers omvatten, evenals browsertype, internetserviceprovider, URL’s van verwijzende/exitpagina’s, besturingssysteem, datum-/tijdstempel, informatie waarnaar u zoekt, landinstelling en taalvoorkeuren , uw mobiele provider en informatie over de systeemconfiguratie.

 

Analyse:

Wij en onze analyseproviders verzamelen en bewaren ook analytische informatie wanneer u onze diensten gebruikt om ons te helpen onze diensten te verbeteren. We zorgen ervoor dat deze gegevens anoniem zijn door geen analytische gegevens te koppelen aan persoonlijk identificeerbare gegevens zoals een naam, e-mailadres, fysiek adres of telefoonnummer.

 

Interacties met onze organisatie

We leggen informatie vast uit telefoongesprekken, e-mails en vergaderingen.

 

Hoe we informatie delen?

Het is niet onze bedoeling om uw persoonlijke gegevens te verkopen. Wij beschouwen deze informatie als een essentieel onderdeel van onze relatie met u. Er zijn echter bepaalde omstandigheden waarin we uw persoonlijke gegevens kunnen delen met externe gegevensverwerkers, zoals hieronder uiteengezet:

 

Met uw toestemming:

We zullen uw persoonlijke informatie niet delen met bedrijven, organisaties of individuen die niet met ons verbonden zijn, tenzij we uw uitdrukkelijke toestemming hebben om dit te doen.

Naleving van wetten en verzoeken van wetshandhavers; Bescherming van onze rechten: we kunnen uw informatie (inclusief uw persoonlijke informatie) bekendmaken aan een derde partij als:

– Wij zijn van mening dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wet- en regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken

– Om de veiligheid of integriteit van onze producten en diensten te beschermen

– Om ons eigendom, onze rechten en veiligheid en die van onze klanten of het publiek te beschermen tegen schade of illegale activiteiten

– Om te reageren op een noodgeval waarvan wij geloven dat het te goeder trouw is, moeten wij informatie vrijgeven om te helpen bij het voorkomen van de dood of ernstig lichamelijk letsel van een persoon; of

– Om te onderzoeken en onszelf te verdedigen tegen claims of beschuldigingen van derden.

 

Zakelijke overdrachten:

We kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van alle of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf. We zullen u op de hoogte stellen van een dergelijke verandering in eigendom of overdracht van activa door een bericht op onze website te plaatsen.

 

Data overdrachten:

We dragen klantgegevens wereldwijd over, ook buiten de Europese Unie. Gegevens worden alleen doorgegeven aan filialen en erkende distributeurs. Alle gegevensverwerkers die namens de gegevensbeheerder optreden, beschikken over passende waarborgen.

 

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?

Voor het bewaren van sommige gegevens kan een wettelijke bewaartermijn gelden en deze moet worden nageleefd (om bepaalde gegevens voor een minimale periode te bewaren). Dit kunnen persoonlijke gegevens zijn (naam, adres, contactgegevens), maar na het verstrijken van een dergelijke wettelijke vereiste zullen dergelijke gegevens veilig worden vernietigd. Uw informatie die wij gebruiken voor marketingdoeleinden wordt bij ons bewaard totdat u ons laat weten dat u deze informatie niet langer wenst te ontvangen.

 

Wettelijke of andere eisen

De gegevensbeheerder verwerkt geen persoonsgegevens met betrekking tot enige wettelijke vereiste, noch wordt vereist dat persoonsgegevens worden verstrekt als onderdeel van een contractuele overeenkomst, maar met betrekking tot de diensten van de gegevensbeheerder is het mogelijk dat bepaalde communicatie niet mogelijk is zonder dat dergelijke persoonsgegevens worden verstrekt, bijvoorbeeld een e-mail om te voorzien van updates, informatie enz. of een adres om een bestelling uit te voeren.

 

Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

Profilering of automatische besluitvormingsprocessen worden uitgevoerd. Dit omvatte het gebruik van profilering voor marketingautomatisering en voor het gebruik van online advertenties.

 

Uw rechten: Uw fundamentele rechten als Betrokkene zijn:

1.  Het recht om geïnformeerd te worden

2.  Het recht op toegang

3.  Het recht op rectificatie

4.  Het recht op gegevens wissen (vaak bekend als het recht om vergeten te worden)

5.  Het recht om verwerking te voorkomen

6.  Het recht op data overdracht

7.  Het recht om bezwaar te maken

8.  Rechten met betrekking tot automatische besluitvorming en profilering

 

Onder het recht op toegang (2) heeft u het recht op het verkrijgen van:

– Bevestiging dat uw gegevens worden verwerkt

– Toegang tot uw persoonsgegevens; en

– Overige aanvullende informatie

Zodat u op de hoogte bent en de rechtmatigheid van de verwerking kunt controleren. Uw recht op toegang kan worden uitgeoefend door contact op te nemen met de gegevensbeheerder zoals hierboven beschreven. Houd er rekening mee dat niet alle grondrechten absoluut zijn.

 

Uw recht om een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit/regelgever

Dien eventuele klachten in eerste instantie rechtstreeks bij ons in; u heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, zoals de Information Commissions Office (ICO Commissioner), die de wetgeving in het Verenigd Koninkrijk zoals hieronder regelt, of uw eigen toezichthoudende autoriteit.

U heeft het recht om te klagen over organisaties die uw persoonsgegevens verwerken. U kunt dit recht uitoefenen door als volgt contact op te nemen met de toezichthouder:-

Hoofdkantoor

Informatie commissarissen kantoor

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

Tel: +44 1625 545 745

HepcoMotion Beleid voor externe gegevensbescherming |V1.3 | 18/07/2023

Neem contact met ons op

Tel +31 (0) 492 551290

Adres HepcoMotion Europe
Doornhoek 3850
5465 TB Veghel
Nederland

Contactformulier